Екипът на проект "Солта на живота" с голямо информационно турне за Атанасовското езеро

Шрифт: A A A
  отпечатай

Екипът на проект "Солта на живота" избра да направи голямо информационно турне за Атанасовско езеро във всички населени места, които са в близост до него, като инициира серия от срещи с ученици и възрастни, които живеят най-близо около соленото езеро. Идеята е да се отбележи 20-та годишнина, откакто България чества Световния ден на влажните зони, като се представи всичко най-интересно за крайбрежната лагуна, характерните видове, които се срещат в нея, миграцията на птици, солодобива, кало и луго-лечението, възможностите за туризъм и еко образование, както и да се чуе мнението на местните хора, които са близо до Атанасовско езеро.

Атанасовско езеро е територия с изключително богато биоразнообразие и с голямо значение за опазване на световното и европейско природно богатство. То е част от Европейската екологична мрежа Натура 2000 и е Рамсарско място. Северната му част е поддържан резерват, а южната - защитена местност „Бургаски солници“.
С езерото е свързан и природозащитния проект на БФБ в района – „Солта на живота“, който работи за възстановяване и опазване на крайбрежната лагуна и се изпълнява в партньорство с БДЗП и „Черноморски солници“ АД. Проектът е 6 годишен и се финансира от Програма LIFE+ на Европейската комисия.

Бюлетинът за Атанасовско езеро и всичко най-интересно, което се е случило през 2016 година, можете да видите в прикачените файлове.

 


Последна промяна: 11:02, 23 февруари 2017