СТУДЕНТИ ОТ КЛУБ „ИСТОРИК” НА БУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ПОМАГАТ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ НАХОДКИ ОТ АКВЕ КАЛИДЕ

Шрифт: A A A
  отпечатай

Студенти от III и IV курс в специалност "Български език и История" към Факултета за обществени науки на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас,  участват в обработването на археологическите материали от проучванията на античния и средновековен комплекс Акве Калиде - Термополис, открити в периода 2008 - 2012 г. и съхранявани в Археологическата експозиция на Регионален исторически музей - Бургас.
Младите хора са членове на студентския клуб "Историк", който провежда научно-изследователска дейност вече две години под ръководството на доц. д-р Гита Йовчева и доц. д-р Димчо Момчилов. През май 2016 г. клубът проведе собствена научна конференция, а материалите от нея ще бъдат отпечатани в издание на университета. 
Студентите, които взимат участие в дейностите на клуба, са разпределени според интересите си в различни периоди и секции по антична и средновековна история и археология. 
Част от тях работят в момента в Археологическата експозиция на РИМ - Бургас по обработка на артефактите от Акве Калиде, а други вземат участие в самите разкопки.  По този начин студентите добиват ясна представа за полевата и научната работа на археолога и правят връзка между теренните проучвания и отражението им в интерпретацията на историческите събития тук.


Последна промяна: 11:07, 19 юли 2016