Кандидат-студентска борса 2016 отваря врати на 18 и 19 март в Младежки културен център

Шрифт: A A A
  отпечатай

Над 20 български висши учебни заведения от цялата страна ще вземат участие в тазгодишната борса, която се организира от Сдружение "Кандидат-студентска борса", с любезното съдействие на Община Бургас.

Представителите на университетите ще дават информация на бъдещите студенти и техните родители, за да могат те да се запознаят с условията за кандидатстване, специалностите във висшите училища, графиците за провеждане на изпитите, както и със социално-битови условия и възможности за реализация след завършване на висшето образование.

Часовете, в които кандидат-студентската борса ще бъде отворена и ще приема посетители, са на 18 март от 10:00 до 18:00 часа и на 19 март от 09:00 до 14:00 часа.

 

БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

УЧАСТНИЦИ В КСБ'16 - БУРГАС (18 - 19 март)

1.      Аграрен Университет - Пловдив

2.      Бургаски свободен университет - Бургас

3.      Варненски свободен университет "Черноризец храбър"- Варна

4.      Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров"- Варна

5.      Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

6.      Висше училище мениджмънт - Варна, Добрич, София

7.      Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив

8.      Икономически университет - Варна

9.      Лесотехнически университет - София

10.  Минногеоложки университет  "Св. Иван Рилски" - София

11.  Национален военен университет "Васил Левски"- В. Търново

12.  Нов български университет - София

13.  Пловдивски университет "П. Хилендарски" - Пловдив

14.  Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе

15.  Софийски университет "Св. Кл. Охридски" - София

16.  Стопанска академия  - Свищов

17.  Технически университет - Варна

18.  Технически университет - Габрово

19.  Технически университет - София

20.  Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

21.  Университет "Проф. А. Златаров" - Бургас

22.  Химикотехнологичен и металургичен университет - София

23.  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"- Шумен

24.  Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград


Последна промяна: 10:03, 14 март 2016