Единственото разплащателно средство на SPIRIT of Burgas ще е фестивалната карта

Шрифт: A A A
  отпечатай

Фестивалната карта ще бъде единственото средство за разплащане в рамките на фестивала SPIRIT of Burgas. Картите са безконтактни и могат да бъдат зареждани, проверявани за наличност и да се възстановяват суми по тях по всяко време, както и до 1 час след приключване на фестивала на 09.08! Картата е валидна само в рамките на фестивала и след това остава за клиента.

 

Пунктове

Основните пунктове за фестивални карти ще се намират веднага след зоната за проверка на билети, но такива ще има и във фестивалната зона на плажа.

 

Такси

При получаването на фестивалната карта се заплаща 1 лев такса за обслужване.

При зареждане на същата карта не се дължи такса.

 

Зареждане

Минималната сума за първоначално зареждане е 20 лв, а максималната е 200 лв. При допълнителните зареждания няма ограничение за сумата.

Важно! При всяко зареждане на пари, клиентът получава касова бележка за сумата на заредените в картата пари и общото салдо в момента. Бележката следва да се пази, защото съдържа номера на картата и в случай на проблем с чипа (неработеща карта), парите може да се прехвърлят в нова карта.

 

Проверка на наличност

Клиентът може да провери наличността по сметката (салдо) на всички терминали, разположени на баровете в рамките на фестивала, като на дисплея се изписва наличната сума. При покупки от бара не се издава бележка, но се изписва сумата, която се отнема от наличността по картата.

 

Теглене на остатъчна сума

Неизползваната сума може да се изтегли от пунктовете за фестивални карти по всяко време, както и до 1 час след приключване на фестивала на 09.08 (неделя сутрин).

 

1 карта за всички

Една и съща карта може да бъде използвана от няколко човека. Ако сте голяма компания, може да заредите само 1 карта и да пазарувате с нея.


Последна промяна: 12:08, 04 август 2015