Новини

Започна фестивалът „Ние, читалището“

С  творческа акция „Поезия край рибните сергии“ и арт инсталация „Веяни мисли“ на арх. Мариана Сърбова започна фестивалът „Ние, читалището!“ на пазар „Краснодар“.