Бизнес инкубатор

business-burgas.com/about-us/

Шрифт: A A A
отпечатай

Проектът "Създаване и развитие на Бизнес инкубатор – Бургас" BG161PO003-2.2.01-0017-C0001 се финансира от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез "Европейски фонд за регионално развитие" и от националния бюджет на Република България.

Насочен е към хора с бизнес идеи, новостартиращи предприятия с потенциал и доказали се МСП. Основните дейности са: създаване и разработка на интернет страница и виртуален инкубатор, ремонт и реновиране на сграда-паметник на културата за нуждите на инкубатор Бургас, инкубиране и подкрепа на фирми.

Целта на Бизнес инкубатор - Бургас е създаване на преференциални условия за стимулиране и ускорено развитие на малки и средни предприятия, и повишаване конкурентоспособността и устойчивото развитие в регионален план. Срокът за финансиране на проекта е 36 месеца с задължителна гарантира устойчивост от още минимум 5 години.


Как да ни намерите

Бургас, ул. "Княз Ал. Батенберг" № 28
Координати : 42.49033356, 27.47933960
Бизнес инкубатор

Как да се свържете с нас

Уеб сайт: business-burgas.com/about-us/
E-mail: incubator@business-burgas.com
Тел.: +359 879 017 664
Pin it

Още подобни