Общи условия за използване на сайта GoToBurgas.com

Общи условия за използване на сайта GoToBurgas.com

Настоящите Общи условия за използване уреждат взаимоотношенията между Общинско предприятие „Туризъм“ – Бургас – собственик на GoToBurgas.com и всяко физическо лице наричано за краткост по-долу Потребител, посещаващо сайта и използващо услугите и информацията, предоставени от GoToBurgas.com. Осъществявайки достъп до уеб сайта на GoToBurgas.com, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай нямате право да използвате тази страница.

Съдържание на сайта

Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на уеб страницата GoToBurgas.com е със защитени авторски права. Въпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на ОП „Туризъм“ - Бургас и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, като е необходимо да бъде цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за удобство на Потребителите. ОП „Туризъм“ – Бургас си запазва правото да редактира страниците в GoToBurgas.com и да прекратява достъпа до тях по всяко време. OП „Туризъм“ – Бургас се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители или други лица извън ОП „Туризъм“, принадлежат на автора си. ОП „Туризъм“ не носи отговорност за тяхната истинност и коректност. Ако забележите несъответствие, грешка, обида, непотвърдена информация, както и други подобни грешки, моля сигнализирайте на адрес info@gotoburgas.com.

Информация, както и документи, предоставени на разположение чрез сайта, не могат да бъдат считани като автентично възпроизвеждане на официални текстове.

Гаранции

Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. GoToBurgas.com не е отговаря за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако GoToBurgas.com е била предупредена за вероятността за такива вреди.

Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът GoToBurgas.com е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на GoToBurgas.com и този уеб сайт.

Защита на авторските права

ОП „Туризъм“ – Бургас е собственик на идеята и всички приложения и модули на сайта. Автор на всички публикации и материали в сайта е ОП „Туризъм“ – Бургас. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на e-mail: info@gotoburgas.com, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на ОП „Туризъм“ – Бургас и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

При използването на материали от интернет страниците на www.GoToBurgas.com, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към тук утвърдените ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго.

Линкове към други уеб страници и сайтове

С цел да улесни достъпа Ви GoToBurgas.com може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само препоръка и потенциален източник на допълнителна информация. Тъй като ОП „Туризъм“ – Бургас няма никакво влияние над тяхната политика за публикуване на материали, с това споразумение се освобождаваме от всяка отговорност за тяхното съдържание, както и за истинността и точността на информацията, публикувана в тях.

Забранена и непозволена употреба

Потребителят няма право да събира информация от сайта на GoToBurgas.com, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновеността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители.

Промяна на правилата и условията за ползване на сайта

ОП „Туризъм“ – Бургас си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Правилата за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на GoToBurgas.com и унищожите материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.

Защита на личните данни

GoToBurgas.com отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, GoToBurgas.com чрез официалният си сайт, формите си за връзка и форума на сайта е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл GoToBurgas.com се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб сайта, Вие се съгласявате GoToBurgas.com да ползва тази информация, както е описано тук:

  • GoToBurgas.com събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел или електронна услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните. Информацията, която GoToBurgas.com може да събира, включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща, IP адреси и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.

  • Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират, изискват информация, записват се за събития и публикуват мнения.

  • Информация може да бъде получена индиректно чрез вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате, и имат статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично.

  • GoToBurgas.com няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. GoToBurgas.com чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.

  • Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки взетите мерки GoToBurgas.com не може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

  • Всяко лице, за което се отнасят данните („субект на данни“) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за съмоличност.

  • Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.

  • Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

  • Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалният сайт на GoToBurgas.com. При това може да се окаже обаче, че GoToBurgas.com не е в състояние да ви предоставя съответната услуга.

 

Последна промяна: 15:11, 04 ноември 2013
Шрифт: A A A