За проекта

За проекта

ПРОЕКТ: "РОЛЯ НА ИНОВАТИВНИТЕ УСЛУГИ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР В ПОДКРЕПА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ"

 

Общ бюджет на проекта: 270 447, 85 EUR

Бюджета на Община Бургас: 105 000 EUR

Партньори на Община Бургас са Регионалната агенция за развитие в Козани, Община Сервия-Велвенто /Гърция/, Град Борна /Германия/.

 

Основна цел е да се инициират туристически клъстери и да се подпомогне сътрудничеството на регионално, национално и международно ниво в областта на туризма. Дейностите по проекта включват обучения в целевите региони за запознаване с опита в областта на туризма и управлението на дестинациите, разработване и прилагане на пилотна електронна система за управление на дестинациите и закупуване на оборудване за прилагане на разработената система за управление на дестинациите. Системите ще бъдат насочени най-вече към малките и независими доставчици на туристически услуги и ще обединяват и разпространяват разнообразни пакети от туристически услуги.

Последна промяна: 15:09, 26 септември 2013
Шрифт: A A A