Условия и указания за употреба на BURGAS CARD

Условия и указания за употреба на BURGAS CARD

BURGAS CARD Ви дава възможност да посетите над 12 обекта - музеи, изложби, атракции, да използвате безплатно градския транспорт, велосипед под наем или туристическия автобус visitburgas и да спестите средства.

С този лесен и удобен начин за опознаване на Бургас, ние Ви осигуряваме едно по-добро преживяване и наслада от престоя в града.

Запознайте се с условията за закупуване и използване на BURGAS CARD, които уреждат взаимоотношенията ни.

 

 

Общи положения

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията, правата и задълженията на страните Общинско предприятие „Туризъм“ – Бургас (наричано по-долу ИЗДАТЕЛ) и всяко физическо или юридическо лице (наричано по – долу ПОЛЗВАТЕЛ), закупило валидна карта BURGAS CARD.

BURGAS CARD се издава от ОП „Туризъм“ – Бургас. Картата дава безплатен достъп до музеи и атракции, безплатно ползване на обществен транспорт, системата за велосипеди под наем ВЕЛО БУРГАС, отстъпки за ресторанти, хотели, търговски центрове, билети за събития и др. Актуален списък на обектите, предоставящи безплатен вход или отстъпки, можете да откриете на интернет адрес www.gotoburgas.com. Издателят запазва правото си да променя списъка с обектите по всяко едно време без предварително известие. Списъкът с посочени обекти влиза в сила в седем дневен срок от публикуването му в сайта www.gotoburgas.com. При несъответствие на списъка, публикуван на сайта, и други източници – рекламни материали, електронни медии, съобщения, др., за валиден се счита списъкът с обекти в сайта www.gotoburgas.com.

Видове карти, срок на валидност, активиране и цени

Видовете карти се определят от издателя и са разделени на база типовете ПОТРЕБИТЕЛИ и срока на тяхната валидност. Цените на отделните видове карти се определят от Общински съвет - Бургас и влизат в сила от датата, посочена в решението на общинския съвет. Цените на картите са в български лева (BGN) с включени всички дължими данъци и такси – обявената цена е крайна за ПОТРЕБИТЕЛЯ и той не дължи никакви други такси и комисионни.

Всеки един тип карта е предназначена за определен вид потребители. Съществуват карти с намаление, важащи за определен вид потребители (например студенти, ученици, определена възрастова група и др.), които са длъжни да удостоверят своя статус с надлежен документ и да го предоставят при поискване при закупуване и при използване на BURGAS CARD във всеки един от обектите, в които се използва картата.

Всяка една карта има срок на валидност в дни, който е отразен на лицето й. Активирането (началото за отчитане на срока за валидност при използване на картата) става при първото използване на картата в някой от обектите, включени в списъка. При активирането се отчита датата и часа на активиране на картата в електронната система на ОП „Туризъм“, както и върху самата карта в определеното за това поле. Валидността на картата е до същия час и минута в деня следващ посочената на картата валидност в дни.

Пример:

При активиране на карта с валидност 1 ден в 14:00 ч. на 01.06.2014 г. – тя е валидна до 14:00 ч. на 02.06.2014 г.

При активиране на карта с валидност 3 дни в 18:00 ч. на 01.07.2014 г. – тя е валидна до 18:00 ч. на 04.07.2014 г..

Т.е. посочената валидност на картата се приема като равностойността й в часове.

1 ден – 24 часа, 2 дена – 48 часа, 3 дена – 72 часа.

 

 

 

За да е валидна картата, е необходимо на определеното на нея място ПОТРЕБИТЕЛЯ да запише своето име и датата на активиране, въпреки че картата се отчита електронно. Допустимо е посочените данни да бъдат изписани от длъжностни лица в обектите, където се извършва активацията на картата.

 

 

Използване на BURGAS CARD

Картата може да бъде използвана от лицето, записано на гърба на картата, във всеки един обектите в списъка, определен от ИЗДАТЕЛЯ. BURGAS CARD е електронна безконтактна карта и нейното използване се отчита със специални устройства във всеки един от обектите. След закупуване, отстранете защитното алуминиево фолио и представете вашата карта при всяка атракция или място, които посещавате.

Освен ако изрично не е посочено друго, една карта може да бъде използвана само веднъж за безплатен вход или отстъпка в един обект.

При използване на BURGAS CARD в обществения транспорт, при наемане на велосипед от ВЕЛО БУРГАС или в търговски обекти важат и допълнителни условия, определени от собствениците на тези обекти, предоставящи услуги.

 

Потребителят има право да използва посочените безплатни или намалени услуги в списъка, публикуван на интернет адрес www.gotoburgas.com. Потребителя има право да подаде жалба срещу некоректно отчитане или неспазване на посочените отстъпки, услуги и вход, посочени в сайта.

Потребителят има право да използва правото си на вход само в работното време на обектите, включени в списъка. ИЗДАТЕЛЯТ, както и включените в списъка обекти запазват правото си при форсмажорни обстоятелства, при неотложни ремонти или други независещи от тях причини да откажат достъп до даден обект. В такива случаи ИЗДАТЕЛЯТ и обектите не дължат неустойки или възстановяване на суми или стойността на картите.

Други условия

BURGAS CARD може да бъде закупена онлайн. След закупуване на BURGAS CARD те не се доставят до адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ, а е необходимо да бъдат взети от посочено от ИЗДАТЕЛЯ място при извършване на онлайн поръчката. BURGAS CARD, закупени онлайн, са непрехвърлими и не се възстановява сумата за тяхното закупуване. При получаване на картите в посоченото от ИЗДАТЕЛЯ място е необходимо да се удостовери самоличността на лицето и да има съвпадение с данните посочени при извършването на онлайн поръчката, в противен случай предоставянето на картите може да бъде отказано. При получаване на картите в мястото, посочено от ИЗДАТЕЛЯ, потребителя е длъжен да подпише протокол, с който се удостоверява приемането и предаването на поръчаните карти.

 

Изгубени, откраднати или повредени карти не подлежат на възстановяване от страна на ИЗДАТЕЛЯ.

При опит за фалшифициране, подправяне или друг вид измама ИЗДАТЕЛЯТ запазва правото си да отнеме картата от лицето и да уведоми за това компетентните органи.

Настоящите условия могат да бъдат изменяни без предварително известяване едностранно от страна на ИЗДАТЕЛЯ. След промяна настоящите условия влизат в сила в седем дневен срок от публикуването им на интернет адрес www.gotoburgas.com.

В случай на възникнали спорове се прилага Българското законодателство. Посочените в условията клаузи не отменят потребителските права по закон. 

Последна промяна: 12:11, 04 ноември 2013
Шрифт: A A A