Условия и указания за употреба на BURGAS CARD

Условия и указания за употреба на BURGAS CARD

Общи положения

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията, правата и задълженията на страните Общинско предприятие „Туризъм“ при Община Бургас (наричано по-долу ИЗДАТЕЛ) и всяко физическо или юридическо лице (наричано по-долу ПОЛЗВАТЕЛ), закупило валидна карта BURGAS CARD.

BURGAS CARD се издава от ОП „Туризъм“. Картата дава достъп до музеи и атракции. Актуален списък на обектите, включени в BURGAS CARD, можете да откриете на интернет адрес www.gotoburgas.com/bg/card/cards. ИЗДАТЕЛЯТ запазва правото си да променя списъка с обектите по всяко едно време без предварително известие. При несъответствие на списъка, публикуван на сайта, и други източници – рекламни материали, електронни медии, съобщения, др., за валиден се счита списъкът с обекти в сайта www.gotoburgas.com/bg/card/cards.

 

Срок на валидност, активиране и цена на BURGAS CARD

Цените на BURGAS CARD са в български лева (BGN) с включени всички дължими данъци и такси. Обявената цена е крайна за ПОЛЗВАТЕЛЯ и той не дължи никакви други такси и комисионни.

Всяка една карта има срок на валидност 3 (три) дни или 72 (седемдесет и два) часа. Активирането (началото за отчитане срока на валидност за използване на картата) става при първото използване на картата в някой от обектите, включени в списъка. При активирането се отчита датата и часа на активиране на картата в електронната система на ОП „Туризъм“. Валидността на картата е до същия час и минута след 3 дни.

Пример:

При активиране на карта с валидност 3 дни в 16:00 ч. на 01.07.2018 г., тя е валидна до 16:00 ч. на 04.07.2018 г..

 

Използване на BURGAS CARD

Картата може да бъде използвана от ПОЛЗВАТЕЛЯ еднократно във всеки един обектите в списъка, определен от ИЗДАТЕЛЯ. Използването на BURGAS CARD се отчита със специални устройства във всеки един от обектите. ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да представи картата си при посещение на атракция или музей, включени в списъка.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва посочените услуги в списъка, публикуван на интернет адрес www.gotoburgas.com/bg/card/cards.

ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва услугите от списъка само в работното време на обектите. ИЗДАТЕЛЯТ, както и включените в списъка обекти, запазват правото си при форсмажорни обстоятелства, при неотложни ремонти или други независещи от тях причини да откажат достъп до даден обект.  В такива случаи ИЗДАТЕЛЯТ и обектите не дължат неустойки или възстановяване на суми или стойността на картите.

 

Други условия

Изгубени, откраднати или повредени карти не подлежат на възстановяване от страна на ИЗДАТЕЛЯ.

При опит за фалшифициране, подправяне или друг вид измама ИЗДАТЕЛЯТ запазва правото си да отнеме картата от лицето и да уведоми за това компетентните органи.

Настоящите условия могат да бъдат изменяни без предварително известяване едностранно от страна на ИЗДАТЕЛЯ.

В случай на възникнали спорове се прилага Българското законодателство. Посочените в условията клаузи не отменят потребителските права по закон. 

Последна промяна: 15:06, 08 юни 2018
Шрифт: A A A