История

История

Близостта до морето и благоприятните условия за живот в плодородната бургаска равнина са привлекли хората към териториите на днешен Бургас още в древността. Уникални археологически открития  свидетелстват за хилядолетната история на региона – древни селищни могили от епохата на неолита, тракийски светилища и гробници, останки от римски градове, византийски и средновековни крепости, архитектурни резервати, етнографски комплекси, църкви и манастири.

В района на Бургас са се водили едни от големите битки на българската държава с Византийската империя. Победите на хан Тервел (VIII в.) при Анхиалското поле през 708 г. и на хан Кардам (управлявал 777 г. - 802 г.) при карнобатската крепост Маркели през 792 г. утвърждават българската държава. По време на османското владичество градът се развива като просветен и духовен център. През ХVІІІ в. пристанището на Бургас се превърща в най-голямото на юг от Стара планина. Бургас извоюва своето Освобождение от османско владичество на 6 февруари 1878 г. В началото на ХХ в градът претърпява силно развитие и модернизиране и много бързо си създава имидж на търговско-индустриално средище, на космополитен център, който има връзки по суша, въздух и море. По това време в Бургас се създават над 150 индустриални предприятия. Свеж тласък на индустриализацията дават  разширяването и модернизирането на пристанището, построяването на летище и нефтопреработвателен завод. Така през първите няколко десетилетия на миналия век градът ускорено се развива в индустриален план, а покрай това се засилват банковото дело, просветата и културата. След Съединението за няколко десетилетия градът и окръгът се оказват едно от най-гостоприемните места за огромен брой бежанци в България. Градът набъбва освен с българи, още с турци, гърци, италианци, арменци, евреи. Пъстър и многоезичен, той постепенно тръгва по пътя към своята европеизация.

И докато нещата в икономически план се подреждат по един безпрецедентно благоприятен начин, се създава и плодородна почва за развитие на  културата. Градът и морето вдъхновяват художници, поети и писатели. Плодът на това вдъхновение се превръща в творчество на световно ниво. Роденият и живял в Бургас Георги Баев (1924-2007) е сред най-известните български маринисти. Петя Дубарова (1962-1979) и Христо Фотев (1934-2002) са сред поетите на Бургас, за които се говори с гордост далеч извън пределите на града. Цялата тази атмосфера и творческа наситеност затвърждава Бургас като културна марка в България - град на големи творци и модерни събития. Изящните изкуства, музиката, танцът и киното - всички са имали своите новатори тук. И всички те са оставили след себе си вечно изкуство, последователи, както и трайни следи в сърцата на хората.

Бургас днес

През последните години Бургас категорично се утвърди като един от най-динамично развиващите се градове в България и придоби облик на модерен европейски град. Днес Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен, културен и туристически център. Градът няколкократно е избиран за „Най-добър град за живеене в България“.

По икономически потенциал Бургас заема водещо място сред българските общини – пристанищен град със собствено международно летище, както и много добре развита наземна инфраструктура.

Последна промяна: 14:02, 15 февруари 2020
Шрифт: A A A