„Оживялата изложба“ в Природонаучния музей в Бургас

www.burgasmuseums.bg   отпечатай   Шрифт: A A A

Изложбата е част от международната инициатива Европейски Зелен Пояс и популяризира усилията за опазването редките птици, обитаващи трансграничните райони на трите съседни балкански държави - България, Гърция и Турция. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с царския орел, черния лешояд, червеногушата гъска и речна рибарка. Информационно табло разказва любопитни особености за редките птици и техните местообитания. Централно място в изложбата е отделено на белошипата ветрушка, рядък вид, доскоро смятан за изчезнал като гнездящ от територията на България. В рамките на Проект по програма ЛАЙФ на ЕС - Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017, СНЦ Зелени Балкани, полага специални грижи за опазването на този рядък сокол. Тази изложба е част от усилията им да привлекат вниманието към редките видове птици и значимостта на тяхното опазване.

КОГА

От :
До :

Къде

Бургас, ул. К.Фотинов 30
Координати : 42.49408722, 27.47496796
„Оживялата изложба“ в Природонаучния музей в Бургас

Повече информация

Web : www.burgasmuseums.bg
E-mail : main@burgasmuseums.bg
Тел. : +359 56 843 239
Pin it

Още подобни