Програма събития на Остров Света Анастасия за месец Юни

anastasia-island.com   отпечатай   Шрифт: A A A

 

Програма
Остров Света Анастасия
Юни 2018 г.

 

юни (сряда) – Пиратски игри
Отпътуване от Магазия 1 в 17:00 часа
Начало на пиратските игри: 17:30 часа

 

13 юни (сряда) – Пиратски игри
Отпътуване от Магазия 1 в 17:00 часа
Начало на пиратските игри: 17:30 часа

 

16 юни (събота) – Участие на „Alive Band
Отпътуване от Магазия 1 в 10:00 часа, 13:30 часа и 17:00 часа
Миди на тенекия и бира на плажа

 

20 юни (сряда) – Пиратски игри
Отпътуване от Магазия 1 в 17:00 часа
Начало на пиратските игри: 17:30 часа

 

22 юни (петък) – Поп и джаз концерт на ученици от
НУМСИ „Проф. д-р Панчо Владигеров“
Отпътуване от Магазия 1 в 18:00 часа
Начало на концерта: 19:00 часа
Отпътуване от Острова: 21:00 часа
Заплаща се само билет за пътуване с кораб – 10 лева за възрастни, 8 лева за ученици и пенсионери, 3 лева за деца от 3 до 7 ненавършени години.

 

27 юни (сряда) – Пиратски игри
Отпътуване от Магазия 1 в 17:00 часа
Начало на пиратските игри: 17:30 часа

 

28 юни (четвъртък) – „Малко комедия“
Театрална постановка с участието на Асен Блатечки, Койна Русева и Калин Врачански
Отпътуване от Магазия 1: 20:00 часа
Начало на постановката: 21:00 часа
Билети на касите на ДТ „Адриана Будевска“ и в Туристическите информационни центрове (Часовник, Автогара Юг и Магазия 1)

Program
Saint Anastasia Island
June 2018

 

6 June (Wednesday) - Pirate Games
Departure from Magazia 1 at 17:00
Start of pirate games: 17:30
 

June 13 (Wednesday) - Pirate Games
Departure from Magazia 1 at 17:00
Start of pirate games: 17:30

June 16 (Saturday) - Day with the music of "Alive Band"
Departure from Magazia 1 at 10:00, 13:30 and 17:00
 

June 20 (Wednesday) - Pirate Games
Departure from Magazia 1 at 17:00
Start of pirate games: 17:30
 

June 22 (Friday) - Pop and jazz concert of students from
NSMPA "Prof. Dr. Pancho Vladigerov "
Departure from Magazia 1 at 18:00
Start of the concert: 19:00
Departure from the Island: 21:00
Only a trip ticket is paid - 10 leva for adults, 8 leva for students and pensioners, 3 leva for children from 3 to 7 years.
 

June 27 (Wednesday) - Pirate Games
Departure from Magazia 1 at 17:00
Start of pirate games: 17:30

June 28 (Thursday) - "Little Comedy"
Theater performance with the participation of Assen Blatechki, Koina Ruseva and Kalin Vrachanski
Departure from Magazia 1: 20:00
Start of production: 21:00
Tickets at the ticket offices of "Adriana Budevska" Drama Theater and Tourist Information Centers (by the "Clock", at Bus Station "South" and in "Magazia 1")

КОГА

От :
До :

Къде

Бургас, о-в Св.Анастасия
Координати : 42.46752167, 27.55338097
Програма събития на Остров Света Анастасия за месец Юни

Повече информация

Web : anastasia-island.com
E-mail : reservations@gotoburgas.com
Тел. : +359 882004124
Pin it

Още подобни