Община Бургас ви кани на ХЕПЪНИНГ на 18 април 2018 година

  отпечатай   Шрифт: A A A

ДЕО и групите STIFF BONES, NEVERMIND, ПАВЕЛ И ДАНИЕЛА,
ще Ви забавляват на площад „Тройката”, гр. Бургас

Начало: 16:30ч.

В началото на хепънинга ще бъдат обявени победителите в Ученическия конкурс за детска рисунка на тема „Моите приятели от друг етнос”

____________________________________________________________________________________________________

Проект  № BG05M2OP001-3.002-0040 „ Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в община Бургас”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
В началото на хепънинга ще бъдат обявени победителите в Ученическия конкурс за детска рисунка на тема „Моите приятели от друг етнос”
www.eufunds.bg

Файлове

ПОКАНА ПОКАНА

КОГА

От :
До :

Къде

БУРГАС
Координати : 42.49309540, 27.47235680
Община Бургас ви кани на ХЕПЪНИНГ на 18 април 2018 година

Повече информация

Pin it

Още подобни